Archiv pro štítek: C. J. Sansom

Zjevení

 

Zjevení

Autor: C. J. Sansom Nakladatelství: BB Art Rok vydání: 2010 Počet stran: 496

Pokud jste se pustili do čtení téhle recenze, dá se tušit, že jméno C. J. Sansoma vám není neznámé. A když se řekne A, musí se doplnit taky B, proto když mluvíme o C. J. Sansomovi musí zaznít další jméno – Mathew Shardlake.  Zjevení je v pořadí čtvrtou historickou detektivkou se sympatickým právníkem z dob vlády Jindřicha VIII.

V úvodu knihy Shardlake objeví mrtvolu svého dobrého přítele Rogera Elliarda. Tělo je utopené v kašně, na nechtěné úmrtí to tedy nevypadá. Shardlake vraždu bere velmi osobně a okamžitě se pouští po vrahových stopách.

Neuplyne mnoho času a po Londýně se začnou objevovat další mrtvá těla. Nejde však jen o obyčejné vraždy, všichni totiž byly provedeny podle určitého klíče. Vrah postupuje systematicky a při vraždění se inspiruje v biblickém evangeliu v knize Zjevení.

C. J. Sansom

Kromě vražd musí Shardlake řešit i na první pohled méně závažné problémy, jako je nepřístojné chování duševně vyšinutého mladíka Adama Kitea zavřeného v ústavu pro choromyslné nebo rozpadající se manželství pomocníka Baraka.

Zjevení je téměř čítankový příběh boje dobra proti zlu zasazený do Londýna šestnáctého století. V knize jsou zmiňované ulice a místa, pro milovníky britské metropole doporučuji vzít k ruce mapu města, hledat zmíněné ulice, popustit uzdu fantazie a představovat si, jak tato místa před staletími vypadala.

V tehdejší společnosti měla hlavní slovo církev a Bůh byl nadevše. Mathew Shardlake je bezvěrec, který po zkušenostech, částečně popsaných v předchozích knihách, bere otázku náboženství s velkým odstupem. C. J. Sansom ukazuje, jak byla tehdejší společnost rozdělena podle příslušnosti k reformní nebo radikální části církve.

    „Když jsem se probral, moje první myšlenka byla, že jsem umřel a přišel do pekla, protože všude byla spousta kouře a skrze něj prosvítal oheň. Pak jsem v kouři rozeznal kulaté světlé skvrny. Jedna z nich se ke mně přiblížila a na okamžik jsem se lekl, že je to nějaký démon, pak se ale skvrna zformovala v Harsnetovu tvář. Klečel vedle mě a já si uvědomil, že ležím ve vlhké trávě.“

Sansom čtenáře zavádí do královských paláců, kde žil výkvět tehdejší společnosti. Protipólem jsou zaostalé části města, kde živořila chudina a kde byly životní podmínky více než zoufalé. Do podrobného popisu se ale nepouští, nesnaží se ani ukazovat běžný život středověkého člověka. Je to trochu promarněná šance, na druhou stranu je to typické i pro předchozí knihy.

Zjevení má spád i přesto, že Sansom akčními scénami zrovna neplýtvá. Dávkuje je s rozvahou a zaměřuje se hlavně na pátrání po sériovém vrahovi. Tentokrát jde o mimořádně prohnaného zločince, který je po většinu knihy stále krok před svými pronásledovateli.

V pořadí čtvrtý příběh londýnského právníka splňuje beze zbytku všechna očekávání. Jediným rozdílem je snad jen to, že se čte ještě lépe než předchozí romány.

Související:

C. J. Sansom – Temný oheň

C. J. Sansom – Vladař

C. J. Sansom – Rozpuštění

C. J. Sansom – Zima v Madridu

František Niedl – Čtvrtý králův pes

František Niedl – Platnéř

 

Temný oheň

Temný oheň

Autor: C. J. Sansom Nakladatelství: BB/art Rok vydání: 2012 Počet stran: 472

Historické detektivky jdou v poslední době na odbyt jako housky na krámě. A je to dobře. Detektivní zápletka s dějinnými reáliemi v pozadí může pro leckoho být stravitelným způsobem, jak se dozvědět něco o historii.

Jenže stejně jako jinde, tak i tady kvantita převyšuje kvalitu. Jednomu tak může zabrat dost času, než natrefí na knížku, která stojí za přečtení. Troufám si tvrdit, že   C. J. Sansom a jeho série z období tudorovské Anglie s právníkem Matthew Shardlakem stojí minimálně za pozornost.

C.J.Sansom

Shardlake je tentokrát požádán svým přítelem, aby před soudem zastupoval jeho šestnáctiletou neteř. Dívka byla obviněna z vraždy malého chlapce a kromě jejího strýce není mnoho dalších, kteří by si mysleli, že čin nespáchala. Ve stejnou dobu je Shardlake povolán ke královskému sekretáři Thomasi Cromwellovi.

Vypadá to, že časy, kdy se hřál na výsluní královy přízně se chýlí ke konci. Přesto má pro Shardleka úkol – najít a přinést „temný oheň“. Podle výpovědí svědků se jedná o ničivou zbraň, s jejíž pomocí lze poslat ke dnu jakoukoliv nepřátelskou loď. Pokud by se Cromwellovi podařilo temný oheň najít, Anglie by získala proti nepřátelům velký trumf. Cromwell by zároveň posílil svoje postavení u krále.

    „V noci se linie věží Newgate odrážela proti hvězdnaté obloze jako zubatý temný stín a vězení mi proto připadalo jaksi zlověstnější než kdy jindy. Žalářník vypadal ospale a neměl pražádnou radost z toho, že jsme ho vytáhli z postele. Mírně ho s námi smířil šilink, který jsem mu vtiskl do ruky. Přivolal tlustého klíčníka. Ten se zatvářil vystrašeně, když mu žalářník řekl, kam nás má odvést. Cestou dolů si dokonce odpustil své obvyklé kruté žerty. Rychle odemkl dveře cely a ještě rychleji ustoupil k protější straně.“ 

C. J. Sansom je vystudovaný právník a historik. Je tedy vcelku logické, že se pustil do psaní historických detektivních románů. Narozdíl od jiných autorů ovšem nepotřebuje dělat na čtenáře ramena a dávat najevo, kolik toho v akademických knihovnách vyčetl.

Stejně tak to není patolízal, který se chce čtenáři zalíbit a jde mu na ruku jenom proto, aby zvýšil prodej svých knih. Ze Sansoma je cítit radost s jakou vypráví o dobách dávno minulých. Jeho znalosti mu umožňují jít pod povrch příběhu a ukazovat detaily z všedního života lidí té doby.

 Do knihy Sansom obsadil reálné historické postavy, jako byl královský kancléř Thomas Cromwell, Richard Rich či vévoda z Norfolku. Hlavní hrdina včetně ostatních figur detektivky jsou pak smyšlené. Je sympatické, že hlavní postava není dokonalý rytíř z pohádky. Naopak.
Shardlake je hrbatý skoro čtyřicátník, který do tehdejší společnosti tak docela nezapadá. Jeho názory nejsou vždy v souladu s většinovým míněním. Co chvíli ho sžírají vnitřní rozpory a pochybnosti o správnosti svých postojů.

Stejně jako hlavní hrdina románu se vymyká společnosti, tak i Temný oheň vybočuje z žánrového průměru. Pro klasické detektivkáře může být poučné zpestření, pro milovníky období šestnáctého století pak naprostá povinnost.

Související:

C. J. Sansom – Rozpuštění

C. J. Sansom – Vladař

C. J. Sansom – Zima v Madridu

Rozpuštění

 Rozpuštění

 

Autor: C. J. Sansom Vydavatelství: BB/art Rok vydání: 2009 Počet stran: 390

Rozpuštění je úvodním dílem pětisvazkové řady detektivních románů odehrávajících se v Anglii v první polovině šestnáctého století. Jindřich VIII. se rozešel s katolickou církví, a s pomocí Thomase Cromwella a dalších, odstraňuje všechno, co má společného s papežem a Vatikánem.

Poprvé se tady setkáváme s hrbatým právníkem Matthew Shardlakem, toho času ještě oddaným zastáncem náboženské reformy a věrným služebníkem královského sekretáře Cromwella.

 Matthew Shardlake je Cromwellem pověřen, aby se neprodleně vypravil do kláštera nedaleko města Scarnsea. Královský sekretář totiž před nedávnem dostal zprávu, že tam byl zavražděn vyslanec Singleton. Shardlake se v doprovodu pomocníka Marka vydává na cestu. Kromě vyšetření vraždy má za úkol připravit vše pro zrušení kláštera.
C.J.Sansom
Stejně jako desítky jiných klášterů, tak i ten u Scarnsea bude co nevidět zavřen a budovy včetně kostela srovnány se zemí. Shardlaka podle očekávání vřelé přivítání zrovna nečeká. Postupně se seznamuje s obyvateli a zjišťuje, že důvodů k Singletonově vraždě mohlo mít hned několik osob.
   „Pozorně jsem si ho prohlédl. Co ho přivedlo k té modlitbě u lože nemocného novice? Pocit viny? Ne, řekl jsem si. Převor Mortimus nepatří k těm, kteří by pochybovali o správnosti svého počínání. Měl jsem z něj zvláštní pocit. Trochu mi připomínal radikální luterány, s nimiž jsem se setkal. Neměl jsem pochyby o tom, že dokáže sám sebe přesvědčit o lecčems, když dokáže obtěžovat mladé ženy, aniž by z toho měl těžké výčitky svědomí. „
 

Stačí letmý pohled do autorova životopisu, abychom pochopili, kde se při psaní románů inspiroval. Sansom je původně vystudovaný historik, dokonce získal řadu mezinárodních ocenění. Z důvodu rekvalifikace se později pustil do studia na právnické fakultě. Jedenáct let měl advokátní praxi v Sussexu.

Utekla dlouhá doba, než podlehl celoživotní touze a vrhl se na psaní knih. Z tohoto důvodu jsou základní rysy jeho knih pochopitelné. Autorova znalost dobových reálií je evidentní. Kromě dobře vystavěné zápletky Rozpuštění zblízka ukazuje život obyčejných lidí té doby.

 Rozpuštění Shardlakea zastihuje v době, kdy je ještě plně oddán myšlence reformy církve. Odmítá připustit, že by na velkých změnách, které měly ovlivnily celou zemi, mohlo být něco špatného nebo že by na někom bylo pácháno příkoří. O svém názoru neustále přesvědčuje svého svěřence Marka.
Vyšetřování vraždy královského vyslance jej ovšem dostává stále hlouběji pod povrch oficiálních tvrzení. Stále více si uvědomuje, že realita je jiná, než jak si z počátku myslel. K úplnému prozření se ovšem dopracuje až v pozdějších dílech série, tady jsme zatím svědky začátků jeho pochybností.

Rozpuštění je slušně napsaná detektivka, kde se kromě jména vraha dozvíme něco víc o životě v Anglii první poloviny šestnáctého století. Rozpuštění je zároveň příběhem obyčejného člověka v soukolí dějinných událostí.

I když se stýká s hlavními představiteli té doby, jeho možnosti cokoliv ovlivnit jsou mizivé. Rozpuštění je kniha o víře, nebo lépe řečeno nevíře v Boha, stejně jako o velké pravdě, počátku pochybností a nejistoty.

Vladař

 

Vladař

Autor: Christopher John Sansom Vydavatelství: BB/art Rok vydání: 2010 Počet stran: 508

Když pomineme fenomén „severská detektivka,“ kriminální příběhy z časů středověku jsou dalším kandidátem na nejčtenější literární žánr poslední doby. Přestože Umberto Eco napsal Jméno růže před více jak třiceti lety, do opravdového středu zájmu se historická detektivka dostala až v posledním desetiletí.

Úvahy proč tomu tak je si nechám na jindy. Dlužno doplnit, že autorů věnujících se tomuto žánru je celá řada. C. J. Sansom patří k těm méně známým.

Píše se rok 1541 a anglický král Jindřich XIII. z rodu Tudorovců se vydává na vizitaci z Londýna do Yorku na severu Anglie. Město se přidalo k nedávné vzpouře proti reformám a vizitace je způsob jak napjaté vztahy urovnat.
C. J. Sansom
Právník Matthew Shaderlake s pomocníkem Jackem Barakem jsou součástí delegace, která krále na cestě doprovází. Arcibiskup jej pověřil tajným úkolem. Shaderlake má dohlédnout na převoz tajného vězně k výslechu do Londýna. Při plnění uložených povinností je Shaderlake zapleten do spinknutí, které má vcelku abmiciózní cíl: svrhnout vládu Jindřicha XIII.
    „Ustoupil jsem o krok dozadu. Ruka mi podvědomě sjela k dýce za pasem, ale bylo mi jasné, že proti útoku tak velkého zvířete by mi příliš nepomohla. Medvěd se spustil na všechny čtyři a pomalu se ke mně blížil. Hrozivě přitom vrčel. Jednu zadní nohu tahal za sebou – zřejmě si ji zranil při vypouštění před králem. Nebýt toho, už by u mě dávno byl.“ 

Vladař je v pořadí třetí knihou, kde se setkáváme s právníkem Matthew Shaderlakem. Knižní série jsou dalším trendem poslední doby, na který Sansom před deseti lety naskočil. Právě tehdy totiž vyšla první kniha tohoto „historického seriálu“ s názvem Rozpuštění. Sansom je držitelem doktorátu z historie a než se vydal na spisovatelskou dráhu, živil se jako právník.

Zkušenosti a poznatky z těchto oblastí ve svých knihách nadmíru zúročuje. Přesto se toho v knize o středověkém právním systému bohužel mnoho nedozvíme. Myslím, že hlavním důvodem byla obava, že detaily práva patnáctého století dnešního čtenáře nebudou zajímat nebo jej dokonce odradí od dalšího čtení.

 Při psaní Vladaře Sansom vycházel ze skutečných postav a událostí, které si více či méně upravil podle potřeby. Neměl bych mu to za zlé, pokud by nás nechal hlouběji proniknout do života královského dvora Jindřicha XIII.
Dovedu si představit, že bližší seznámení s tehdejšími zvyklostmi  každodenního života dvořanů by mohlo být poučné. To však neudělal a příležitost hodil za hlavu. Místo toho vcelku nápaditou zápletku utopil v banálnostech a popisu naprostých zbytečností. Rozsah více jak pětiset stran mu k tomu posloužil přímo dokonale.

Další pozoruhodností je sám hlavní hrdina. Stále někam chodí, někoho potkává nebo si někam sedá. Jednotlivé situace jsou popisovány pořád dokola stejnými obraty. Situaci zachraňuje rozsah díla a méně pozorný čtenář si toho možná ani nevšimne.

Na druhou stranu nelze knize upřít příjemná čtivost. Kdo se nezalekne pár stránek navíc a nečeká od knihy žádnou přidanou hodnotu, Vladaře si užije. Ostatně Jméno růže je jenom jedna.

Související:

C. J. Sansom – Temný oheň

C. J. Sansom – Rozpuštění

C. J. Sansom – Zima v Madridu

 

Zima v Madridu

 

Zima v Madridu

Autor: Christopher John Sansom Vydavatelství: BB/art Rok vydání: 2008 Počet stran: 428

O druhé světové válce toho bylo napsáno mnoho. Romány počínaje, vědeckými pracemi a dokumenty zdaleka nekonče. Dá se říct, že se jedná o nejpodrobněji zpracovanou událost v lidských dějinách.

Hitlerova cesta k moci, vzestup a pád Třetí říše, stejně jako konečné vítězství spojenců bylo zpracováno na všechny možné způsoby. O dění ve Španělsku po skončení občanské války toho bylo napsáno podstatně méně. C. J. Sansom tento dluh aspoň částečně splácí. Do období krátce po španělské občanské válce zasadil příběh tří spolužáků z Velké Británie.

Španělsko se po skončené občanské válce zvedá z trosek, zatímco zbytek Evropy vstupuje do války. Zemi ovládá generál Franco, jehož by Hitler velmi rád viděl po svém boku při válečném tažení. Harry Brett je válečný vysloužilec. Poté co u Dunkerque utrpěl zranění, byl propuštěn do civilu.

C.J.Sansom

Přijme nabídku britské tajné služby, aby se stal informátorem a získával zprávy. Cílem jeho zájmu se má stát bývalý spolužák ze střední školy Sandy Forsyth. Poté, co byl Sandy vyhozen ze školy ztratil se Harrymu z dohledu. Nyní podniká v Madridu a metody, které používá, nejsou tak docela korektní.

Do trojice ještě patří Bernie Piper, zarytý zastánce myšlenky komunismu. Coby dobrovolník na začátku občanské války vstoupil do republikánské armády a po bitvě u řeky Jamry byl prohlášen za nezvěstného.

    „Stála u krbu se sklenicí a zapálenou cigaretou. Pamatoval si ji úplně jinak. Místo starých, vytahaných svetrů a rozcuchaných vlasů teď viděl drahé hedvábné šaty, jež zdůrazňovaly její jemnou pleť a pěknou postavu. Obličej vypadal hubenější, měla jej pečlivě nalíčený. Vysoké lícní kosti a jasně zelené oči vynikaly dlouhými, pečlivě nakadeřenými vlasy. Jen brýle zůstaly stejné. Přes všechny změny mu připadala napjatá a unavená. Ale když mu podávala ruku, přátelsky se usmála.“ 

Zima v Madridu je příběhem lidí, které neklidná třicátá, resp. čtyřicátá léta minulého století rozdělila, aby je o několik let později znovu svedla dohromady. Jenže zatímco při prvním shledání byli mladí, naivní a plni ideálů, při druhém je již mnohé jinak.

Naivita vzala za své, život se s nikým z nich zrovna nemazlil. Každý z nich v průběhu let provedl řadu rozhodnutí, jejich důsledky se projevují až nyní. Otázka zní: Jsou schopni jim čelit a nést následky? Zima v Madridu v neposlední řadě ukazuje sílu člověka, kterou je schopen vynaložit v touze po životě.

Ačkoliv je hlavní postavou knihy Harry, skutečným hrdinou je město Madrid. Sansom bez obalu vykresluje strasti všedních dní těch časů, chudobu a beznaděj, po skončení občanské války zaplavující ulice.

Město se dosud nevzpamatovalo z právě skončeného utrpení a vše nasvědčuje tomu, že se blíží další. Zoufalství a neveselé vyhlídky obyčejných lidí je v přímém kontrastu se starostmi vládnoucí třídy, kterou zajímá hlavně zisk a moc.

Sansom příběh postavil na skutečných historických událostech, byť si je pro potřeby knihy lehce upravil. Zima v Madridu není další knihou z mnoha, naopak na druhou světovou válku nabízí ne zcela všední pohled.

Související:

C. J. Sansom – Vladař

C. J. Sansom – Rozpuštění

C. J. Sansom – Temný oheň